Vastavalt kohanimeseadusele määratakse kohanimi teele, tänavale, väljakule või muule asustusüksusest väiksemale nimeobjektile. Valga maakonnas, Valga vallas, Laanemetsa külas riigi tugimaantee nr 67 Võru-Mõniste- Valga tee ääres asub bussipeatus nimega Laanemetsa kauplus.

Kohalikud elanikud paluvad bussipeatusele määrata uus kohanimi. Kohalike elanike ettepanek on nimetada bussipeatuse kohanimeks Laanemetsa kalmistu. Kohanimeseaduse § 6 lg 8 sätestab, et kohaliku omavalitsuse üksus avalikustab kohanime määramise eelnõu kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud korras vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist Valga valla veebilehel.

Eelnõu