Valgamaa Rajaleidja keskus alustab lastevanemate kooliga 8. oktoobril kell 17.00 (Valgamaa Rajaleidja keskuses – Aia 9, Valga) Eesmärk on anda aktiivõppe meetodite abil ülevaade, milliseid õpilase ja pere ressursse kasutab ja kulutab õppetöö. Arutletakse, kuidas saab vanemate ja õpilase teadlikkuse läbi mõjutada suhtumist õppetöösse ja õppeedukusse. Käsitletakse erinevaid võimalusi, kuidas lapsevanem saab suunata ja toetada oma last õppetöös nii, et kasutatud ressursid looksid uut kvaliteeti lapse arenguks ja eneseteostuseks. Info ja registreerimine: psühholoog Endla Lõkova (endla.lokova@rajaleidja.ee, tel 58853610) NB! osalemine on kindlustatud AINULT eelregistreerimisel!   Sündmus Facebook´s: SIIT