Lüllemäe Põhikool asutati ja koolihoone valmis 1964. Kooliharidust pakutakse Karula piirkonnas alates 1687.

Lüllemäe Põhikoolis õpib 2016–2017 õ-a 59 last ja 3 lasteaiarühmas (Kaagjärvel ja Lüllemäel) on kokku 37 last.

Lüllemäe Põhikool on väike ja tegus maakool, mis pakub koolipäeva jooksul õppetööle lisaks mitmekesiseid tegevusi läbi ekskursioonide ja õppekäikude. Meie koolis on võimalik omandada hea põhiharidus ja täiendada end huviringides nii koolimajas kui ka kultuurikeskuses. Koolipäeva keskel naudivad õpilased pikka vahetundi, mille jooksul einestatakse ja veedetakse aega õues.

Lüllemäe kooli ümbritseb kaunis loodus, mis pakub mitmekülgseid sportimisvõimalusi. Tänu õpilaste heale sportlikule tasemele saavutatakse väga häid tulemusi erinevatel maakondlikel võistlustel. Õpilased on edukalt esindatud ka aineolümpiaadidel.

Karula piirkonna oluliseks traditsiooniliseks ürituseks on Toivo Kotovi poolt 18 aastat tagasi algatatud Jaan Lattiku mälestusjooks „Teejuht“, mille korraldajaks mitmeid aastaid Lüllemäe Põhikool on olnud. Mälestusjooksust võtavad osa ka ümberkaudsed koolid, lasteaiarühmad ja kohalikud inimesed ning külalised kogu Eestist.

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused