Juba kümnendat aastat tunnustab Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts Valgamaa rahvakultuuri kandjaid ja edendajaid ning kultuuritöötajaid Pärandihoidja hõbesõlega. Seoses sellega kutsub VRKK märkama ja andma teada inimestest, kes sobiksid kandideerima allpoolnimetatud kategooriatesse.

Pärandihoida sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:

  • elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;
  • rahvamuusika valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
  • rahvatantsu valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
  • käsitöömeistri auhind valdkonna pideva arendamise või väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või  väljapaistva aastasündmuse eest;
  • kultuuritöö auhind valdkonna pideva arendamise või väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
  • lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 35 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.

 Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha VRKK liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid ja eraisikud. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind. Ankeedi saad alla laadida siit: https://bit.ly/37zKeCA

Täidetud ankeet tuleb saata hiljemalt 6. aprilliks 2020 aadressile margetadolder@gmail.com või postiga: VRKK, Pühajärve tee 2, Otepää 67403.

Pärandihoidja sõled antakse üle 7. mail 2020 Tõrva Kirik-Kammersaalis toimuval tänuüritusel.