Kirjeldus

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:

Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg (Soome ik 240567-032U) kuuluv korteriomand asukohaga Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 4-10, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2153540.

Registriosa I jaos katastritunnus 77901:001:1830, elamumaa 100%, 1330 m2, 434/5069 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 10, mille üldpind on 43,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 10. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2152640, 2152740, 2152840, 2152940, 2153040, 2153140, 2153240, 2153340, 2153440, 2153640, 2153740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Muus osas on korteriomandi ese ja sisu määratud 19.12.2006 kinnistamisavaldusega.

Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg (Soome ik 240567-032U)

Registriosa III jaos keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar, ÜHING HARGLA MEIE KODU (registrikood 80055245) kasuks.

Registriosa IV jaos kanded puuduvad.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 400 euro(t).

Omanik: Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg (isikukood 46705240014)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=59449 ning tasuda tagatisraha 40 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 11.03.2021 12:00 oksjonil ID59449 osalemise eest. Kinnisvara: Koikküla, Keskuse tee 4, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 11.03.2021 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 17.02.2021 kell 16:00 ja lõpeb 11.03.2021 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 11.03.2021 kell 14:00 ja lõpeb 18.03.2021 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 40 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 799 5794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.

 

Enampakkumise info:

  • Alghind: 400 €
  • Oksjoni aeg: 11.03.2021 14:00
  • Tagatisraha laekumise tähtaeg: 11.03.2021 12:00
  • Tagatisraha suurus: 40 €

Andmed:

Alghind: 400 €

  • Korruste arv:

  • Üldpind: 43.4 m²m2

  • Keskuse tee 4-10, Koikküla, Valga vald, Valgamaa

  • Puuküte

  • Seisukord: remonti vajav

Kontakt:

Pildid: