Kirjeldus

Korteriomand

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Vaike Aher-le (ik 46402295718) kuuluv 2-toaline korteriomand asukohaga Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 4-2 (Tartu Maakohtu kinnistusosakond registriosa nr 2152740).

Kinnistusraamatu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 77901:001:1830; sihtostarve ja asukoht: elamumaa 100%, Valga maakond, Valga vald, Koikküla, Keskuse tee 4; pindala 1330 m2; 423/5069 mõttelist osa kinnistust ja reaalosa eluruum nr. 2, mille üldpind on 42,30 m2 ja mille tähistus plaanil on 2. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr. 2152640, 2152840, 2152940, 2153040, 2153140, 2153240, 2153340, 2153440, 2153540, 2153640, 2153740 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Vaike Aher (isikukood 46402295718).

Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamise tagamiseks Balti Investeeringute Grupi Pank AS (registrikood 10183757) kasuks.

Registriosa IV jaos kanded puuduvad.
Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 760 euro(t).

Omanik: Vaike Aher (isikukood 46402295718)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53499 ning tasuda tagatisraha 76 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 25.06.2020 12:00 oksjonil ID53499 osalemise eest. Kinnisvara: Keskuse tee 4, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 01.06.2020 kell 16:00 ja lõpeb 25.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 25.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 02.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 50 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.

Enampakkumise info

Alghind: 760 €
Oksjoni aeg: 25.06.2020 14:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg: 25.06.2020 12:00
Tagatisraha suurus: 76 €

 

Andmed:

Alghind: 760 €

  • Tubade arv: 2

  • Korruste arv:

  • Üldpind: 42.3 m²

  • Keskuse tee 4-2, Koikküla, Valga vald, Valga maakond

  • Puuküte

  • Seisukord: keskmine

Kontakt:

Pildid: