Kirjeldus

Korteriomand

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas https://www.oksjonikeskus.ee vara:
Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg-le (sünd. 24.05.1967.a.) kuuluva korteriomandi (76,40 m2) asukohaga Valgamaa, Taheva vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 3-1, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriossa nr 2154740.

Kinnistu registriosa I jaos kinnistu koosseis: katastritunnus 77901:004:1970, elamumaa 100%, Valgamaa, Taheva vald, Hargla küla, Kirikumõisa tee 3, pindala 4316 m2, 764/5080 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 1, mille üldpind on 76,40 m2 ja mille tähistus plaanil on 1. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2154840, 2154940, 2155040, 2155140, 2155240, 2155340, 2155440. Eriomandi ese ja sisu vastavalt 19.12.2006 eriomandi kokkuleppele ja selle osaks olevale hoonejaotusplaanile.

Registriosa II jaos omanikuna sisse kantud Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg-le (sünd. 24.05.1967.a.)

Registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks kohtutäitur Aive Kolsar, ÜHING HARGLA MEIE KODU (registrikood 80055245) kasuks.

Registriosa IV jaos kanded puuduvad.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 1 300 euro(t). Vastavalt korteriomandi seaduse § 13 lg 4 korteriomandi võõrandamisel vastutab selle omandaja võõrandaja sissenõutavaks muutunud kaasomandi eseme korrashoiu ja valitsemise kulutuste eest käendajana. Omandaja vastutus on piiratud korteriomandi väärtusega.

Omanik: Ulla Susanna Blumenthal-Mannerberg (isikukood 46705240014)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=53132 ning tasuda tagatisraha 130 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 30.06.2020 12:00 oksjonil ID53132 osalemise eest. Kinnisvara: Kirikumõisa tee 3, Valga vald, Valga maakond“. Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 30.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 15.05.2020 kell 16:00 ja lõpeb 30.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele , tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 30.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 07.07.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.

 

Enampakkumise info

Alghind1 300 €
Oksjoni aeg30.06.2020 14:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg30.06.2020 12:00
Tagatisraha suurus130 €

Andmed:

Hind: 1 300 €

  • Tubade arv: 3

  • Korrused: 1/2 

  • Üldpind: 76.4 m²

  • Kirikumõisa tee 3, Hargla, Valga vald, Valgamaa

  • Keskküte

  • Seisukord: vajab renoveerimist

Kontakt:

Pildid: