Kirjeldus

Kohtutäitur müüb avalikul elektroonilisel enampakkumisel Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja oksjonikeskkonnas www.oksjonikeskus.ee vara:
Vladislav Sokolov’ile kuuluv korteriomand asukohaga Valga maakond, Valga vald, Lüllemäe küla, Kullamäe põik 4, mis on kantud Tartu Maakohtu kinnistusraamatu registriossa nr 2308640.

Registriosa I jaos katastritunnus 28902:002:1950, elamumaa 100%, 489/7104 mõttelist osa kinnisasjast ja eriomandi ese eluruum nr 4, mille üldpind on 48,90 m2 ja mille tähistus plaanil on 4. Teised sama kinnisasja korteriomandid nr 2308340, 2308440, 2308540, 2308740, 2308840, 2308940, 2309040, 2309140, 2309240, 2309340, 2309440.

II jaos omanikuna sisse kantud Vladislav Sokolov.

III jaos kande nr 1 all keelumärge kinnisasja käsutamise keelamiseks Valga vald, Lüllemäe küla, Kullamäe põik 4 korteriühistu (registrikood 80545044), kohtutäitur Aive Kolsar kasuks.

IV jaos kanded puuduvad.

Peale õnnestunud enampakkumist registriosa III jaos sisse kantud keelumärge kustutatakse.

Alghind: 4 000 euro(t).

Omanik: VLADISLAV SOKOLOV (isikukood 38209052774)

Enampakkumisel osalemiseks tuleb end registreerida oksjonikeskkonnas käesolevas teates nimetatud vara lehel, mille püsilink on: https://www.oksjonikeskus.ee/oksjon/view/?okid=52988 ning tasuda tagatisraha 400 eurot Aive Kolsar, kohtutäitur arveldusarvele nr EE081010010124096019 (SEB). Makseselgitus: „Tagatisraha 16.06.2020 12:00 oksjonil ID52988 osalemise eest. Kinnisvara: Kullamäe põik 4, Valga vald, Valga maakond“.

Tagatisraha loetakse tasutuks selle laekumise hetkest. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 16.06.2020 kell 12:00. Hilisemaid laekumisi ei arvestata. Ostja makstud tagatisraha arvatakse ostuhinna sisse, teistele enampakkumisest osavõtnutele tagastatakse see enampakkumise päevale järgneval tööpäeval.

Enampakkumisele registreerimine algab 08.05.2020 kell 16:00 ja lõpeb 16.06.2020 kell 10:00.

Isik registreeritakse enampakkumisel osalejaks, kui registreerimistaotlus ja selle vajalikud lisad vastavad enampakkumise tingimustele, tagatisraha on tasutud ja isik võib enampakkumisel pakkujana osaleda.

Enampakkumine algab 16.06.2020 kell 14:00 ja lõpeb 25.06.2020 kell 14:00. Pikeneva lõpu intervall on 10 minut(it).

Enampakkumisel tehtavate pakkumiste samm on 100 euro(t).

Pakkumisi saab teha ainult oksjonikeskkonnas vastavalt oksjonikeskkonnas näidatud tingimustele.

Elektroonilise enampakkumise võitja peab tasuma ostuhinna enampakkumise lõppemise päevale järgneval tööpäeval TMS § 93 lg-s 3 sätestatud viisil. Kui ostuhind ületab 12 700 eurot, tuleb ostuhinnast üks kümnendik tasuda enampakkumisele järgneval tööpäeval ning ülejäänud hind tuleb tasuda 15 päeva jooksul.

KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSED
Kohtutäiturile tuleb enne enampakkumise algust teha teatavaks oma õigustest müüdavale asjale, kui nendest ei ole kohtutäiturile veel teatatud, ja neid õigusi kohtutäituri nõudmisel põhistada. Isikutel, kellel on enampakkumist takistavaid õigusi, tuleb saavutada kokkuleppel sissenõudjaga või kohtulahendi alusel enne tulemi jaotamise päeva enampakkumise lõpetamine või peatamine.

VARAGA TUTVUMINE. TÄIENDAV INFO
Varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist kohtutäiturile telefonil 7995794 või e-posti teel aive.kolsar@taitur.just.ee.

 

Enampakkumise info

Alghind4 000 €
Oksjoni aeg16.06.2020 14:00
Tagatisraha laekumise tähtaeg16.06.2020 12:00
Tagatisraha suurus400 €

Andmed:

Hind: 4 000 €

  • Tubade arv: 2

  • Korrus: 2/3 

  • Kullamäe põik 4-4, Lüllemäe, Valga vald, Valgamaa

Kontakt:

Pildid: