✨Tööülesanneteks on põhiliselt:
– Avatud noorsootöö korraldamine noortekeskuses, tegevuste planeerimine ja organiseerimine;
– noorte juhendamine ja suunamine, omaalgatuse ja ettevõtluse soodustamine;
– noorteinfo edastamine;
– koostöö arendamine teiste noorteorganisatsioonidega.

✨Kandidaadilt ootame:
– Noorsootöö põhimõtete tundmist;
– head suhtlemis-, planeerimis- ja läbirääkimisoskust;
– loovust, paindlikkust ja head kohanemisvõimet;
– valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja nädalavahetusel;
– kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega (ka vabatahtlikuna), erialane kõrgharidus ja/või noorsootöötaja kutse, varasem projektide kirjutamise ja juhendamise kogemus.

✨Omalt poolt pakume:
– Toetavat ja sõbralikku meeskonda;
– enesetäiendamisvõimalusi;
– huvitavat ja vaheldusrikast tööd noortevaldkonnas;

Kandideerimise tähtaeg 25.02.2021

Kandideerimiseks saada meile oma CV ja motivatsioonikiri aadressile noorsootoojuhataja@rauge.ee