Loading Sündmused
Sündmus event on möödas

19. oktoobril kell 17.00 Hargla Maakultuurimajas Taheva piirkonna külade koosolek – Aruka küla programm

 

Arutame ja otsustame, kas kandideerime programmis osalema.

Arukas küla (Smart Village) on tugeva kogukonna ja meeskonnaga küla, alevik või külade piirkond, kes suudab olemasolevate tugevuste baasil lahendada väljakutseid või luua uusi võimalusi oma elanikele ja ettevõttetele.

 

Osalema on oodatud kõik huvilised!

 

Lisainfo Arukate külade programmi ja konkursi kohta:

Valgamaa Partnerluskogu ootab üle-eestilise koostööprojekti raames kogukondi osalema arukate külade arenguprogrammis aastatel 2021 2022, mille lõppedes valmib igal osaleval kogukonnal aruka küla strateegia ning ellu viiakse üks strateegias kavandatud piloottegevus.

Strateegia koostamise toetamiseks toimub:

 • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, võrgustike loomine ja inimeste kaasamine, linnade ja maapiirkondade koostöö, teenuste arendamine piiride üleselt, kohaturundus ja elanike juurde meelitamine piirkonda, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused),
 • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022. a kevadeks),
 • võimalus kasutada mentortuge kogu programmi vältel.

Kes on arukas küla?

Arukas küla (Smart Village) on tugeva kogukonna ja meeskonnaga küla, alevik või külade piirkond, kes suudab olemasolevate tugevuste baasil lahendada väljakutseid või luua uusi võimalusi oma elanikele ja ettevõttetele.

Osalemiseks palume täita veebiküsimustik hiljemalt 21. oktoobriks.

NB! Projektis osalemisega kaasneb kogukonnal kohustus võtta osa kõigist koolitustest, koostada strateegia ja viia ellu üks strateegias planeeritud piloottegevus.

Valgamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnast on võimalus projektis osaleda kuni kahel kogukonnal.

Küsimustikus antud info põhjal teeb projektis osalemise kohta otsuse partnerluskogu juhatus võttes arvesse järgnevat:

 1. Küla valmisolek ja motivatsioon arenguprogrammis osaleda – selge arusaam, miks soovitakse osaleda;
 2. Inimressursi olemasolu – külal, kogukonnal on olemas aktiivne juhtgrupp, töögrupid, vabatahtlikud, oskusressursid, kaasav juhtimiskultuur jms;
 3. Vajaliku infrastruktuuri olemasolu – interneti ühenduse olemasolu, vajalikud kogukonnahooned ja muu infrastruktuur, et planeeritavaid tegevusi ellu viia;
 4. Lisaväärtus kogukonnale, külale – selgelt on välja toodud lisaväärtus, mida arenguprogrammis osalemine kogukonnale, külale annab;
 5. Integreeritud lähenemine – sidusus erinevate valdkondadega ja sihtgruppidega;
 6. Innovatsioonipotentsiaal – planeeritavate tegevuste innovaatilisus (nt uued meetodid, tehnoloogiad, sotsiaalne või digitaalne innovatsioon jms) ja erinevate sektorite partnerlus;
 7. Koostöö – koostöö teiste kogukondadega nii maa- kui linnapiirkonnas;
 8. Valmisolek oma teadmisi jagada – soov ja valmisolek oma kogemusi jagada ja õppida teiste kogemustest.
 9. Ideede ülekantavus – idee lahendab mingit olulist väljakutset, millele ka teised külad, kogukonnad püüavad lahendust leida. Lahendus on ülekantav teise piirkonda, riiki.

Küsimuste puhul võtke ühendust Tiina Ivaskiga (tiina@valgaleader.ee, 5349 1195).

Eestikeelset infot Euroopa Komisjoni algatuse „Arukad külad“ kohta leiate maaeluvõrgustiku kodulehelt.

 

Lisainfo Taheva piirkonna kohtumise kohta:

Monika – 518 2380

Rasmus – 5626 4816