Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

Eelregistreerunud saavad eterniidijäätmed tasuta üle anda

Jäätmevaldajad, kes 2020. aasta alguses edastasid Valga Vallavalitsusele avalduse eterniidijäätmete tasuta üle andmiseks, saavad saavad seda teha tuleva aasta jaanuaris. Eterniidijäätmeid võetakse vastu järgmistes kogumiskohtades ning ajavahemikel:

👉 Hargla külas Kultuurimaja juures 16.01.2021 kl 10.00-16.00
👉 Koikküla külas Lasteaia kinnistul 23.01.2021 kl 10.00-16.00
👉 Lüllemäe külas Kirikumõista tee 1 kinnistul (teeninduskeskuse taga) 23.01.2021 kl 10.00-16.00
👉 Sooru küla, Aiandi tn kinnistul (Kesk tn 5 kõrval) 30.01.2021 kl 10.00-16.00
👉 Tsirguliina küla, Nooruse tn 1 kinnistul (kooli parklas asuva pakendipunkti juures) 30.01.2021 kl 10.00-16.00

Jäätmete transpordi kogumiskohta korraldab jäätmevaldaja. Soovime rõhutada, et eterniidijäätmeid saavad üle anda vaid eelnevalt registreerunud isikud. Seega palume jäätmete üleandmiseks kaasa võtta ka isikut tõendav dokument. Registreerimine on lõppenud ning sooviavaldusi vastu ei võeta.

Kõigi eelnevalt registreerunud isikutega, kellega pole veel ühendust võetud, võetakse järgmiste päevade jooksul ühendust. Juhul, kui olete eelnevalt registreerunud, kuid Teiega pole hiljemalt 14.12.2020 ühendust võetud, palume pöörduda Valga Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti Anni Teetsmanni (tel. 5860 1328 e-post: anni.teetsmann@valga.ee) või Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolse projekti koordinaatori Aet Arula-Piir (tel. 5260236 e-post: aet.arula@valgamaa.ee ) poole.

Eterniidijäätmeid kogutakse projekti „Eterniidijäätmete kogumisringi korraldamine Valga maakonna mittelinnalistes asulates“ raames, mille elluviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.