Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

1. juunil kell 17.00 Saru metsas Kutse Saru külaga piirneva riigimetsa metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule

 

Täname kohalikku kogukonda, omavalitsust ja elanikke Saru külaga piirneva Valgamaa riigimetsa osa kõrgendatud avaliku huviga alal metsatööde planeerimiseks RMK-le saadetud ettepanekute eest.

Kokkuvõttega, mis sisaldab kõiki esitatud ettepanekuid ja nendega arvestamise või mittearvestamise põhjendusi, on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/ettepanekud

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes oleme koostanud Saru külaga piirneva Valgamaa osa riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik tutvuda RMK kodulehel https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad

Ootame kohalikku kogukonda, elanikke ja kohalikku omavalitsust riigimetsas plaanitavate metsatööde kava tutvustamise avalikule koosolekule Valgamaal Kalliküla külas kaardil näidatud asukohas (skeem lisatud, viide Maa-ameti kaardile )

1. juunil kell 17.00.

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsa-aladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad

Et teade võiks jõuda võimalikult paljude metsatöid puudutavate inimesteni, palub RMK, kel võimalik, levitada teadet kohaliku kogukonna ja elanike hulgas.

 

Kogunemisplats:

 

Heade soovidega

Risto Sepp, RMK Valgamaa metsaülem 

valgamaa@rmk.ee; 513 0147