Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

4. novembril kell 17.00 Lüllemäe Kultuurimajas Lüllemäe küla Kirikumõisa tee 14 krundi osale kavandatava reoveepuhastidetailplaneeringu eelnõu avalik arutelu

 

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on teha asukohavaliku kokkulepe Lüllemäe reoveepuhasti rajamiseks ning määrata selle püstitamiseks ehitusõigus ning teenindamiseks vajalik krunt. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 4800 m2 (planeeringuala piiri suurendatud Valga Vallavalitsuse 01.07.2020. a korraldusega nr 228), mis asub Lüllemäe küla kompaktse asustusega alal. Detailplaneering koostatakse kehtivat üldplaneeringut arvestades.

Detailplaneering ja selle menetlusega seotud materjalid on avalikustatud Valga valla veebilehel www.valga.ee/238