Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

Ootame Sind, hea Taheva piirkonna elanik (sh ka suveelanik), osalema 6. – 17. oktoobrini toimuvale Taheva piirkonna külade ja kogukondade hetkeolukorra kaardistamisele!

Kolm aastat tagasi toimus küsitlus, millele tuginedes koostati piirkonnale arengukava. Nende aastate jooksul on toimunud mitmeid muutusi, täidetud on väga paljud arengukava eesmärgid ja piirkonda on lisandunud uusi inimesi.

Aastal 2021/2022 osaleme Leader projekti Aruka küla programmis, et saada uusi teadmisi sellistel teemadel nagu näiteks sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi ja logistika lahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused jne.

Meie soov on uute projektide ja tegevuste koostamisel arvesse võtta võimalikult paljude piirkonna elanike (sh suveelanike) mõtteid, eelistusi ja ettepanekuid ning nende kaasabil ka uuendada meie Taheva piirkonna arengukava. Oleme valmistanud küsimustiku, mis aitaks Sul kaasa mõelda, mis on Taheva piirkonna ja siinsete külade omapärad, võimalused, puudujäägid.

Küsimustiku veebist leiab SIIT

Taheva piirkonna külade alla kuuluvad Tõrvase, Kalliküla, Hargla, Sooblase, Tsirgumäe, Taheva, Korkuna, Laanemetsa, Koikküla, Koiva, Lepa, Ringiste ja Lutsu külad.

Samuti aitab küsimustik mõelda, mida me kõik ise piirkonna parema tuleviku nimel ära saaksime teha. Iga arvamus loeb ja annab väärtusliku panuse tulevaseks plaaniks. Küsimustiku tulemuste põhjal on meil Arukate külade projekti raames võimalik kasutada kuni 5000€, et piirkonnas viia elle uus lahendus/tegevus või lahendada mõni oluline kitsaskoht.

Küsimustik on anonüümne. Paberil küsitluslehti saab võtta ning tagastada Hargla ja Koikküla raamatukogudest ning Hargla Maakultuurimajast. Üldistavat kokkuvõtet saab lugeda meie kodulehelt kotus.ee. Vastuseid ootame kuni 17.10.2021.

Palun räägi küsitlusest ka oma pereliikmetele, naabritele ja tuttavatele. Ootame vastuseid ja ettepanekuid kõigilt vanusegruppidelt, ka kõige pisematelt-kaasa neid julgelt! Täname, et võtad aega ja panustad.


Lisainfo:

Rasmus Onkel 5626 4816 või rasmus.onkel@gmail.com