“Õngitsejad” harrastuslikku kalapüüki tutvustav ring noortele

Noortele suunatud harrastuslikku kalapüüki tutvustav ja propageeriv ring hakkab alates jaanuarist (2015) toimuma Taheva valla Avatud Noortekeskuses ning Taheva valla ümbruses asuvatel veekogudel kaks korda kuus. Üks kord kuus on teooriatund, kus keskendutakse konkreetsele kalaliigile [...]