Valgamaa Partnerluskogu ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet otsustasid toetada Taheva Valla Külade Seltsi projekti „Kotuse koostöövõrgustiku arenguhüpe“ 19 999,94 euroga!

Projekt viiakse ellu vahemikus 01.01.2020–31.12.2021. 

rojekti eesmärgiks on Kotuse koostööpiirkonna (Taheva ja Karula piirkonnad Valga vallas ja Mõniste piirkond Rõuge vallas) aktiivne ja sihitud arendustegevus kohalike ressursside baasil, et suurendada paikkonna tuntust ja parandada maaelu mainet, leida uusi elanikke ja külalisi, tagada pidev infovahetus ning suhtlus võrgustikusiseselt ja väliste partneritega.

Projekti raames toimuvad regulaarsed Kotuse võrgustiku koostöökohtumised, korraldatakse õppereis Lätti, et tutvuda linnade ja külade visuaali, vabaaja veetmisvõimaluste ja turundamisega, piirkonna toidutootjate ja käsitöölistega ning vaadata, kuidas on eksponeeritud vaatamisväärsusi. Samuti töötatakse välja piirkonna tunnusmärk ja Kotuse piirkonna meened, tellitakse Kotuse infovoldiku-turismikaardi
kordustrükk eesti ja inglise keeles, antakse see esmakordselt välja läti keeles, korraldatakse 2020. ja 2021. aastal piirkonna tunnussündmus “Kotussõ uma üülaat”.