Aprillikuu teine nädal on südamenädal, mille eesmärgiks on tavapärasest enam pöörata tähelepanu oma südame tervisele. Keskkond meie ümber on meie igapäevane südameasi. Lüllemäe koolis pandi need kaks olulist teemat kokku ning korraldati 8. aprillil ülekooliline prügijooks, mille eesmärgiks oli värskes õhus liikudes teha puhtaks kogu küla.

Enne jooksule minekut korraldatud kogunemisel jagasid õpetaja Valev ja õpetaja Ave üldinfot sündmuse korralduse kohta ning iga klass sai oma koristuspiirkonnaga kaardi. Orienteerumispunktideks olid sel korral tavapärasest erinevalt iga maha visatud prügi.

Õpetaja Rolf tuletas kõigile meelde, miks peaks teiste prügi koristama – sest Lüllemäe on meie kodu ja me hoiame selle ühiselt puhta.

Selleks korraks sai Lüllemäe puhtaks. Tahaks loota, et see selliseks ka jääb. Õpilased lubasid igatahes neile inimestele, keda näevad prahti maha viskavat, lähima prügikasti kätte näidata.

Valga valla abiga saadakse lahti ka maja ette tekkinud ajutisest prügimäest.

Loodetavasti aitavad sellised ettevõtmised kaasa mõtteviisile, mille kohaselt hoolitsetakse kodu ümbruse eest sama hästi kui oma kodu eest. Ja kodu ümbrus ei ole ainult oma hoov.

Uudise pani kokku ja fotod tegi Ave Siilak.

Allikas: Lüllemäe Põhikooli koduleht