EELK Hargla Kogudus koostöös Taheva Vallavalitsusega püüab leida vahendeid ja võimalusi Hargla kiriku põrandate ja pingistiku remondiks restaureerimiseks. Tööde tegemiseks on olemas Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud alusdokumendid: eritingimused hoone remont-restaureerimistöödeks ja kiriku põrandate ja pingistiku remont-restaureerimistööde projekt. Kuna põrand on ulatuslikult kahjustatud, siis on vajalike tööde maht väga suur ja rahaliselt kallis.

Plaanis on järgmised tööd: 1) Kirikuruumis kahjustusteta puitpõranda osad säilitatakse ja korrastatakse. Põrandalt eemaldatakse värvikihid. Kirikuruumi põrandalauad ja –liistud eemaldatakse, kontrollitakse talade seisukorda. Vajadusel proteesitakse või asendatakse kahjustatud talad. Talade proteesimise või väljavahetamise mahtu on võimalik hinnata pärast pingistiku demonteerimist ja põrandalaudade eemaldamist, samuti taaskasutatavate põrandalaudade kogust. Talaotsad isoleeritakse kivikonstruktsioonidest. Talaotsad immutatakse bakterite- ja seentevastase vahendiga. Asendatakse mädanikukahjustustega põrandalauad võimalikult algsetele lähedase laiusega laudadega. Võimalusel kasutatakse vanu põrandalaudu (näiteks mõnest teisest ajaloolisest hoonest pärinevaid). Põrand lihvitakse, puhastatakse tolmust ja viimistletakse põrandaõliga.

2) Lääne-eeskojas eemaldatakse betoonpõrand. Uus põrandad tehakse keraamilistest tellistest mõõtudega ca 28x14x7cm. Võimalusel kasutatakse vanu telliseid mõnest teisest ajaloolisest hoonest. Vuugid täidetakse lubimördiga. Põrandatele rajatakse aluskiht FIBO kergkruusast paksusega ca 20cm (fraktsioon 10–20 mm). Betoonalus põrand rajatakse paksusega ca 8 cm, seina perimeetrile jäetakse vuuk ca 1 cm, et mitte kahjustada müüristikku. NB! Sõltuvalt olemasoleva betoonpõranda lammutamisel laekuvast informatsioonist võib muutuda põranda konstruktsioon.

3) Käärkambri ja käärkambri eesruumi põrandatelt eemaldatakse värvikihid. Põrandad lihvitakse, puhastatakse tolmust ja viimistletakse põrandaõliga.

4) Pingid puhastatakse koorunud värvist mehaaniliste vahenditega (kaabits, pahtlilabidas). Ebatasasused lihvitakse kergelt liivapaberiga ja puhastatakse tolmust. Viimistletakse linaõlivärviga. Kinniolevaid värvikihte ei eemaldata, et säilitada maksimaalselt ajaloolist informatsiooni. Kohtades, kus värv on korralikult kinni, teostatakse ettevaatlikult ainult pinnapealne puhastus mustusest ja tolmust.

Restaureerimistöödeks on kavas vahendeid taotleda ja koguda erinevatest allikatest. EELK Hargla Kogudus kogub annetusi oma pangakontole nr EE432200001120100614 märksõnaga „Annetus kiriku põrandate remondiks“.

Samuti on võimalik annetust teha tuues see Taheva vallamajja või saates selle kogudusele juhatuse liikmete Rein Paasi, Katrin Rogenbaumi, Rena Hiobi, Vallo Ehasalu või Monika Rogenbaumi kaudu. Mõniste vallas on annetuste kogumisel kontaktisik koguduse laekur Aino Järlik.

EELK Hargla Kogudus tänab kõiki toetajaid ja loodab, et õnnestub koguda vajalikud vahendid kirikuruumi põrandate ja pingistiku remondiks.

Info Monika Rogenbaumilt telefonil 510 9822 või e-posti aadressil vallavanem@taheva.ee,