Valga Maavalitsus otsustas toetada SA Taheva Sanatooriumi projekti “Taheva kogukonna turvaline toimetulek” 421,49 euroga. Sihtasutus lisab projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu. Projekti käigus viiakse erivajadustega inimestele ja eakatele 2017. aasta suvel läbi 8-tunnine turvalisuse koolitus.