Valga valla kõik tänavavalgustused saavad aasta lõpuks töötama LED-tehnoloogial. Praegu ongi käimas tänavavalgustuse projekti lisahanke tööd.

Tänavu maikuus AS Valga Vesi poolt välja kuulutatud hanke võitja Kagu Elekter OÜ renoveerib tänavavalgustuse seal, kus vanad valgustid on veel asendamata uute energiasäästlike LED valgustitega – Jaanikese külas ja osaliselt järgmistel Valga linna tänavatel: Pikk/Andrese, Tartu, Petseri/Roosi, Loode, Kungla, Raudtee ning Pedeli äär. Jaanikese küla on juba saanud uued valgustid, teha on jäänud sealse uue elektriliitumisega seotud montaažitööd. Hetkel tegutsetakse Tartu maantee kergliiklusteel. Uued valgustid on paigas ka Petseri/Roosi, Pikk/Lembitu/Andrese tänavatel, oma järge ootavad seal kaevetööd kaablite paigaldamiseks. Kokku renoveeritakse 211 valgustuspunkti. Uus lahendus tagab lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohase ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustuse. Selle projekti eeltööd algasid juba 2018. aastal ja lõpptähtaeg on 31.detsember 2020.

Lisaks on AS Valga Vesi poolt juba välja kuulutatud hange “Koolitee valgeks”, millega soovitakse rajada tänavavalgustus kohtadesse, kus seda seni olnud ei ole. Projekti raames projekteeritakse ja ehitatakse tänavavalgustus Tsirguliinas ja selle lähiümbruses ning Harglas, kus seni puudusid tänavavalgustid. Kokku ehitatakse orienteeruvalt 90 valgustuspunkti. Valgustuspunktide rajamisega tagatakse nimetatud asulates ohutu ja turvaline liiklemine ning nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.

 

Allikas: www.valga.ee