KOTUSÕ turismikaart-infovoldik and külälisele edimädse ülekaetusõ paigast ja paigapäälsiist võimaluisist. Soovitami turismikaarti-infovoldikut tarvita’ üten Google Mapsi päämädse kaardiga, selle et säält löüd kõiki kotussidõ täpsä asukotussõ ja viil lisateedüstki. Taad turismikaarti-infovoldikut om saia’ seo kandi turismiasutuisin ja turismiinfopunktõn.

kaardi lövvät SIIT

Taa kaardi päält löüd infot KOTUSÕ kandi (Taheva, Karula ja Mõnistõ kant) üümajakotussiidõ, telkmis- ja tulõplatsõ, puutõ, kaemist väärt kotussiidõ, muiõ kotussiidõ, asutuisi, matka-, ratta ja opiratu kotsilõ.

Ku tahat inämb teedüst, klõpsa’ kaardi pääl olõja ikooni pääle. Sõs otsi’ vallalõ tullu’ aknõ alumidsõst osast üles link, klõpsa’ sinnä’ pääle ja saatki lukõ’ inämbät teedüst.