Mille põnevaga tegeles Kotuse 2020. aastal? 

 • Tähistati koos Kotuse koostöövõrgustiku liikmete ja sõpradega Kotuse esimest minijuubelit – 5. sünnipäeva;
 • Viidi läbi nii piirkondlikke kohtumisi, kui ka erinevaid temaatilisi kohtumisi seoses töösolevate tegevustega;
 • Uuendati Kotuse TOP12 külastuspaikade nimekirja;
 • Viidi läbi Facebook´s algatus, mille raames kõik huvilised said saata fotosid kevade märkidest ja arengust Kotuse piirkonnas vahemikus märts-mai 2020;
 • Viidi läbi uue Kotuse tunnusmärgi (logo) konkurss ning võeti kasutusele uus Kotuse nägu (logo);
 • Anti välja kolmandat korda Kotuse piirkonna (Taheva, Karula, Mõniste ja Ähijärve) ühine turismikaart-infovoldik. Lisaks eesti- ja ingliskeelsele versioonil nägi ilmavalgust ka lätikeelne trükis;
 • Viidi läbi teist korda piirkonna tunnussündmus Kotussõ “Uma üülaat”;
 • Käidi kolmepäevasel õppereisil Lätis Kuramaa piirkonnas;
 • Osaleti Kuutsis “Mehkamaa maapäeva” laadal;
 • Korraldati Maal elamise päeva raames Harglas “Hargla Sügislaat”;
 • Viidi läbi fotokonkurss “Maal on hea elada”, kuhu olid oodatud fotod Kotuse piirkonnast ajavahemikust juuni-september 2020;
 • Korraldati ja korraldatakse kuni 2021. aasta kevadeni fotonäituseid piirkonnas ja kaugemal Kotuse fotokonkursi “Maal on hea elada” parimatest töödest;
 •  Osaleti Kotuse koostöövõrgustiku tegemisi tutvustava ettekandega seminaril “Arukas küla – tuleviku küla” Jänedal;
 • Kaardistati ja turundati aktiivselt piirkonna kinnisvara;
 • Hoiti tegusalt töös piirkonna infokanalit www.kotus.ee;
 • Tehti erinevate ideede, sündmuste ja tegevuste raames koostööd piirkonna sündmuste korraldajate ja Kotuse koostöövõrgustiku liikmetega;
 • Valmis Kotuse piirkonda tutvustav sügis-talvine videoklipp.

Rohkem infot antud tegevuste kohta leiab nii pildi, teksti kui lingi kujul SIIT