Kooliharidust on Mõnistes antud juba 1739. aastast. Meie põhiväärtusteks on traditsioonid, lapsekesksus, turvalisus, looduslähedus ja koostöö. Meie missiooniks on olla konkurentsivõimelist haridust pakkuv ja sotsiaalseid oskusi arendav kool, kus on hea õppida ja töötada. Visiooniks on olla parim kool piirkonnas.

Praegune Mõniste Kool asub Kuutsi külas kahes omavahel ühendatud hoones, millest vanem on ehitatud 1898.a.  Koolimaja uus hoone valmis 2000.a. ning on ehitatud kaasaja nõudeid silmas pidades. Alates 2004.a. sügisest töötab kooli ruumides valla raamatukogu. 2005.a. toodi Mõniste Põhikooli ruumidesse Mõniste Lasteaed. Kahe viimatinimetatud asutuse liitmisel moodustati Mõniste Kool.

Tänane kool on kahe liitrühma ja 9 klassikomplektiga munitsipaalkool, mille ülesanne on tagada kõigile teeninduspiirkonna lastele võimalused alus- ja põhihariduse omandamiseks ning huvialaseks tegevuseks.

Mõniste koolis tegutseb Muusikapesa, kus õpetatakse lastele ja täiskasvanutele erinevaid rahvapille. Muusikapesa tegutseb huvikooli seaduse alusel koos kooliga.

 

Kontakt:

  • Mõniste Kool

  • +372 789 0619; +372 5302 3650

  • Kuutsi küla, Rõuge vald, Võrumaa, 66018, Eesti

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused