Lüllemäe Põhikool on helge ja hubane ühendõppeasutus, kus üheksale kooliklassile lisaks tegutseb ka kolm lasteaiarühma – kaks Lüllemäel ja üks Kaagjärve külas. Iga õppeaasta teisest poolaastast alustab kooskäimist eelkooligrupp. Lisaaineteks on meil võro kiil, kohalugu, tants, ettevõtlusõpe, liiklusõpetus, toimuvad ansambli ja kooritunnid. Algklassides õpetatakse aineid integreeritult üldõpetusena ja hinnatakse sõnaliselt. Hoiame au sees mõtestatud õppimis- ja toetavast käitumiskultuurist hoolimist. Kogu koolil on vahetunnid nutivabad. Valitseb turvaline ja ühtehoidev õhkkond. Kooli- ja lasteaiameeskond on nooruslik ning õpihimuline.

Peame oluliseks, et meie õpilased saaksid õppetöö kõrvalt tegeleda süvendatult oma loovuse ja annete arendamisega. Kooli huviringide valikus leidub üsna ebatavalisi alasid. Näiteks tegutsevad meil ronimise, mäesuusa ja laskmisring. Noore treeneri käe all mängitakse jalgpalli. Lisaks veel muud palliringid. Aktiivselt tegeletakse musitseerimisega kõikvõimalikel pillidel. Õpilaste soovidega huviringide valikul püüame nende päevakava koostamisel võimalikult palju arvestada.

Liikumisrõõmu pakub koolimaja ja lasteaeda ümbritsevad suur hoov ja aed, kus lastel on turvaline joosta ja mängida. Spordirajatistest on meil olemas staadion jalgpalliväljakuga, korvpalli ja võrkpalliplatsid, uisuväljak, seiklusrada ning koolimajast üle tee asub tõstukiga mäesuusamägi. Majas sees saavad õpilased vahetunde veeta renoveeritud ja hästi varustatud võimlas.

Lüllemäe Põhikoolil on oma köök, kus pööratakse menüüde koostamisel ja toidu valmistamisel tähelepanu sellele, et pakutav söök oleks tervislik, võimalikult suhkruvaba ning hoiaks lastel kõhud täis pika koolipäeva lõpuni. Toitlustamine toimub kolm korda päevas. Lisaks on kaks tundi enne lõunasööki vitamiinipaus.

Kool ja lasteaiarühmad teevad tihedat koostööd kohaliku raamatukogu, noortekeskuse, kiriku ja kultuurimajaga. Ühiseid ettevõtmisi leidub nii õppetöö kui ka huvitegevuse raames.

Olete oodatud meiega tutvuma!

Kontakt:

  • Jana Tiits (direktor)

  • +372 5308 3117

  • +372 767 9045

  • Lüllemäe küla, Valga vald, Valgamaa, 68116, Eesti

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused