Vana-Võromaad tutvustav voldik-kaart annab nii tekstide kui piltidega lühiülevaate võrokeste kultuuriruumi peamistest eripäradest: võro keel, suitsusaunakombestik, lõõtspillitava, kohalik toit Uma Mekk ning teised võrokeste uma asjad. Ummamuudu maad aitab külalisel avastada kaart, kus on esile toodud ligi poolsada kultuuripärandilist paika üle Vana-Võromaa. Kaardil on näha ajaloolised kihelkonnad ning suurem osa kohanimedest on kirjas kahes keeles – eesti ja võro keeles.

Vana-Võromaa turismikaart ehk tiijuht tuuritajalõ on koostatud kakskeelsena ja seda saab lugeda kuues erinevas keeles, ehk siis ühes trükises on kõrvuti kas eesti- ja võro keel, inglise- ja soome keel või läti- ja vene keel.

Vana-Võromaa tiijuht om trüküt voldik-kaart, miä kõnõlõs nii jutu kui piltega võrokõisi hindätiidmisõst ni esimuudu värgest: võro kiil, savvusannakombõ, lõõtspillimäng, kohalik süük Uma Mekk ni tõsõ uma-asja. Ummamuudu maaga avitas külälisel tutvas saija maakaart, mink pääl om vällä tuud piä puulsada kotust üle Vana-Võromaa, kon om võro vaimu ja väke. Kaardi pääl omma märgit ka aoluulidsõ kihlkunna ni suurõmb jago kotusõnimmist om kirän katõn keelen – eesti ja võro keelen.

Vana-Võromaa tiijuht tuuritajalõ om tettü katõkeelitselt ja seod saa lukõ kuvvõn esi keelen: tähendas, et üten voldikun om kõrvuisi kas eesti- ja võro kiil, inglüse- ja soomõ kiil või läti- ja vinne kiil.

Vaata kaarti