Pakun tööd

Pakun tööd2019-08-27T16:24:06+02:00

Rõuge Noorsootöö Keskus otsib Mõniste noortekeskusesse noorsootöötajat

Noorsootöötajalt ootame:

👉 Motivatsiooni ja valmisolekut toetada noori ja arendada nende tegevusvõimalusi;
👉 Noorsootöö põhimõtete tundmist;
👉 Väga head suhtlemis- ja väljendusoskust;
👉 Suutlikkust olla meeskonnatööle orienteeritud, aktiivne, organiseerimisvõimeline, vastutustundlik ja paindlik.


Omaltpoolt pakume:

🤩 Huvitavat ja vaheldusrikast tööd;
🤩 Erialaseid täiendkoolitusi;
🤩 Toetavat meeskonda ja avatust uutele ideedele.

Saada CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 25. novembriks Rõuge Noorsootöö Keskuse juhataja e-posti aadressile noorsootoojuhataja@rauge.ee

Täiendav informatsioon telefonil +372 5340 3309 või e-postil: noorsootoojuhataja@rauge.ee

Pakun tööd|

SA Taheva Sanatoorium ootab enda meeskonda kasvatajat

Sihtasutus Taheva Sanatoorium põhitegevuseks on eakatele üldhooldusteenuse, lastele asenduskoduteenuse ja puuetega inimestele erihoolekandeteenuste osutamine.

Kasvataja

Asendushooldusteenuse osakond

Tööülesanded

Eri vanuses lastega tegelemine, alati olemas olemine, abistamine koolitööde tegemisel, suunamine ja toetamine õppetöö välisel ajal, laste psüühilise ja füüsilise tasakaalu toetamine.

 

Nõuded kandidaadile

Haridustase – üldkeskharidus

Keeleoskus

Keel                                                         Kõnes                        Kirjas
vene keel – soovituslik B1              keskmine A2                vähene
eesti keel – nõutud C1                     väga hea C1                 väga hea

Juhtimisõigus – B kategooria

Arvutioskus – kesktase

 

Omalt poolt pakume

Stabiilset töökohta, paindlikku tööaega graafiku alusel, võimalust töötada nii päevases kui öises vahetuses, tööalast väljaõpet ning koolitusi, puhkust 28 kalendripäeva, head meeskonnatöö kogemust.

 

Töökoha asukoht – Valga maakond, Valga vald, Tsirgumäe küla

Vabade töökohtade arv – 1

Tööaeg – Täistööaeg. Tööaeg graafiku alusel (sh öösiti, nädalavahetustel, riigipühadel).

Vahetustega töö – Jah (Sisaldab öövahetusi)

Töösuhte kestus – Tähtajatu

Tööle asumise aeg – detsember 2019

 

Kandideerimise tähtaeg – 18.11.2019

Vajalikud dokumendid – CV

Kontakt – Jane Kask, telefon: 517 8470, e-post: info@sats.ee

Pakun tööd|

RÕUGE VALLAVALITSUS OTSIB OMA MEESKONDA SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI (ASENDAMISE AJAKS)

Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja töötlemine abivajajate kohta ning nende nõustamine sotsiaalabi taotlemise võimalustest sotsiaaltöö spetsialisti tööpiirkonnas. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee.

 

Oled sobiv kandidaat, kui sul on:

 • kõrgharidus (või omandamisel), soovitavalt sotsiaaltöö erialal või keskharidus, millele lisandub sotsiaaltööalase pädevuskoolituse tunnistus;
 • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja oskus neid rakendada;
 • oskus planeerida tööprotsessi ning sotsiaalvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine;
 • kohaliku omavalitsuse ja sotsiaalasutuste toimimise põhimõtete tundmine;
 • teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • hea koostöö-, suhtlemis-, ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus;
 • oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia;
 • ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus;
 • eesti keele oskus vähemalt C1-tasemel;
 • inglise ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel;
 • B-kategooria juhiluba.

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • toetavat meeskonda;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

 

Teenistusse asumise aeg: 

kokkuleppel.

 

Kandideerimiseks palume esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17.11.2019 Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile vald@rauge.ee.

 

Kontaktisik: 

sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu, tel 5377 5659.

Pakun tööd|