Epp Petrone,
Sänna Kultuurimõis:

 

Käisin äsja Kauksi Ülle juures, et uurida: kuidas saaks aidata kaasa Võro Kongresssi korraldusele. Ja kui me siis Obinitsas Üllega istusime ja asju kaardistasime, helises mu telefon ja värskesse Riigikogusse valitud Vastseliina-juurtega Ants Frosch helistas, et uurida, kas mina tean, kuidas ta saaks aidata kaasa Võro Kongressi korraldamisele!

Asi on õhus ja aega on nüüd juba päris vähe! Juba 22. aprillil tuleb see kongress, tuleb igal juhul, aga et tuleks võimalikult vägevalt, selleks saab igaüks kaasa aidata.

Miks on seda kongressi just praegu vaja? Sest läbi selle sammu – et Vana-Võromaa rahvas määratleb end põlisrahvana – saab legaalselt astuda vastu militaarstoonidele, lageraietele… Ja samuti alustada võro keele-kultuuri õpetatamist igas Vana-Võromaa koolis.

…Niisiis, vaja on juurde saadikud, et saada Võro Kongress laiapõhjaliseks ja tõsiselt võetavaks.

Kust need saadikud tulevad? Iga võroke ja võromaalane võib hakata saadikuks või siis volitada üleaedset enda eest minema . Väga lihtne süsteem: iga saadik peaks saama viie inimese allkirja, et ta neid esindab.

Kes sobib saadikuks, kes sobib esindatavaks? Sobib iga võro (Vana-Võromaa) juurega inimene (st vähemalt üks neljast esivanemast peaks olema ajalooliselt vanalt Võromaalt).

Aga mulle uus info: oodatud on ka praegu ajaloolisel Vana-Võromaal elavad-tegutsevad ja/või kinnisvara omavad inimesed, ka need, kel pole võro juuri, aga kes soovivad panustada.

(Ajalooline Võromaa on vanad kihelkonnad: Harglõ, Kanepi, Karula, Põlva, Rõugõ, Räpinä, Urvastõ, Vastsõliina.)…

Saadiku ja valija ja alumine vanusepiirang on 16 eluaastat.

Tsiteerin kodulehelt ka: “Hää olnu’, ku saadikidõ siän olnu’ umavalitsuisi ja asotuisi juhtõ, külävanõmbit, ettevõtjit, oppajit ja luujit – võimaligult mitmõsugumaidsi inemiisi.”

…Ma veel ei julge seda juttu võro keeles kirjutada (aga käin kursusel!)

Tsiteerin veel: Kost saa kongressi kotsilõ inämb teedä’? – Küssü’ saa aadrõsi päält:vorokongress@gmail.com

Ja siitsamalt kodulehelt saab ka paberi, millega saadikuks saada või üleaedset volitada sinu saadikuks hakkama: https://vorokongress.ee/ – osavõtjalõ – saadigu alkiräleht.

 

22. aprillil ei toimu mitte ainult Võro Kongress, vaid ka muud erilist, aga sellest edaspidi! Igatahes broneerigem see päev oma kalendris ajaloo tegemiseks.

 

Foto: Andres Treial