Austatud Valga valla koolide, lasteaedade ja huvikoolide pered!

 
Õppeasutuse igapäevane elu toimib paljuski esmapilgul märkamatuks jäävate, kuid suure panuse andvate mittepedagoogiliste töötajate toel. Valga vald soovib õpetajate päeval tunnustada neid tublisid inimesi, kelle tööülesandeks ei ole otseselt õpetamine (sh logopeedid, sotsiaalpedagoogid jmt) või juhtimine.
 
Valga vallavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistus kutsub üles märkama meie koolides ja lasteaedades administratiivseid, tehnilisi või muid toetavaid ülesandeid (puhastusteenindajad, kokad, majahoidjad jne) täitvaid toredaid ja tublisid töötajaid.
 
22.-30. septembrini on nii õppeasutustel endil kui ka õpilastel ja vanematel võimalik täita ankeet: https://bit.ly/3652lmW
 
Tunnustuse anname üle Valga valla õpetajate päeval 5. oktoobril 2020 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.
 
Aidakem üheskoos märgata!
 

Täiendav info:

Ivi Tigane
5071 761; 7669 911
ivi.tigane@valga.ee
 
 
Allikas: www.valga.ee