1. augustil toimus Hargla Maakultuurimajas ja küla tagusel jõe lõigul arvult neljas „Mustjõe kalapäev“, millest võttis osa 138 inimest.   Kalapäev algas Kalastuskeskuse poolt läbiviidud õpitoaga „Spinningupüük – haug ja ahven“. Koit Kikas tutvustas huvilistele erinevaid püügiviise, lante, tehnikaid, kust kuna ja kuidas kala landiga püüda ning jagas näpunäiteid rakenduste sidumisest kuni püügivahendite valimiseni. Õpitoale järgnesid püügivõistluse infominutid, kus osalejatele tutvustati püügivõistluse reegleid ja ülesandeid. Sel korral võisteldi viie erineva ülesande täitmisel:

  • Kuni 12. aastaste (k.a.) arvestus – tabada 12cm viidikas. Auhinnaks kalastustarbed ja väärt lugemist kaladest.
  • Kuni 26. aastaste arvestus – tabada 75g kala, iga 25 lisa grammi andis peaauhinna loosikasti ühe lisa hääle. (Kui tabati 150g-ne kala, siis võistleja sai 75g eest ühe hääle ning iga järgneva 25g eest veel kokku kolm lisahäält.). Auhinnaks 175€ Euronicsi kinkekaart.
  • Naiste arvestus – tabada 20cm kala. Auhinnaks 30€ juuksuri kinkekaart ning väärtlugemist kaladest.
  • Üldarvestus – tabada enim liike. Auhinnaks kalastus tarbed ja V. Koržetsi „Õngitsemine+“
  • Meeskonnavõistlus – punktimäng. Iga kala andis 1 punkti ning iga 10g andis 1 punkti. Arvesse läksid särg, teib ja ahven. Auhinnaks 30€ eest grilltarbeid ja väärt lugemist kaladest.

  Enne püügivõistluse algust tutvustasid Taheva valla noortekeskuse noored 1. ja 2. juulil kalapäeva raames toimunud koolitusprogrammi „Mis toimub Mustjõe vee sees“ tulemusi. Noored veetsid kaks päeva Mustjõel koos Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Limnoloogiakeskuse teaduritega, kelle juhendamisel õpiti tundma ja määrama veetaimi, vees elavaid selgrootuid, analüüsiti Mustjõe ja kahe soodi vee kvaliteeti ning tutvuti lähemalt kalade siseehituse ning vanuse määramisega soomuste abil. Koolitusprogrammi vedas eest Arvo Tuvikene, taimede osaga tegeles Tõnu Feldmann ning selgrootuid tutvustas Henn Timm. Koolitusprogrammi tulemusi saab uudistada hetkel veel Hargla Maakultuurimajas, kus on üleval tulemusi nii sõnas kui ka pildis plakatite kujul tutvustav näitus.   Kalapäev jätkus kella 15-st kaua oodatud püügivõistlusega. Sel aastal leidis jõe äärde tee 59 õngitsejat, kes võistlesid viie erineva püügiülesande täitmisel. Kuigi kalavõtt on sel aastal olnud kesine, saadi õngitsejate poolt kätte tubli kogus kala. Suurimaks kalaks jäi 210g-ne särg. Tabati kokku kuut liiki kalu: särg, ahven, teib, viidikas, tippviidikas ja rünt. Püügivõistluse parimad olid:

  • Kuni 12. aastaste (k.a.) arvestus – Raimond Pahovski, tabas 11,4cm-e viidika.
  • Kuni 26. aastaste arvestus – Joosep Hiob, võidu tõi 155g-ne särg.
  • Naiste arvestus – Kati Teemägi, tabas 20cm-e Teivi (Nimetavas Teib)
  • Üldarvestus – Ragnar Hekki, tabas viit liiki kalu: särg, ahven, teib, rünt ja viidikas.
  • Meeskonnavõistlus – Võistkond Suslikud, tabasid 15 kala kogukaaluga 510g ning teenisid selle eest 66 punkti. Võistkonda kuulusid Astret Kool, Kalev Kool ja Ragnar Hekki.

Neil, kellel püügiülesannete täitmisel ei vedanud, osalesid lohutusauhindade loosimisel: kalastustarbed, landid ja väärt kalandusalast lugemist.   Kalapäev lõppes Tõnu Sprengi poolt valmistatud uhhaa söömisega ning tantsuõhtuga, kus muusikalise poole eest hoolitses Karl Madis.   Natukene statistikat „Mustjõe kalapäev 2015-st“: Kokku võttis kalapäevast osa 138 inimest, kellest 59 osales püügivõistlusel. 59-st õngitsejast oli kuni 12. aastaseid 11, kuni 26. aastaseid 38 ning naiskalamehi 15. Kalapäevalisi oli tulnud lisaks Taheva vallast Valgamaalt, Võrumaalt, Põlvamaalt, Viljandimaalt, Harjumaalt, Ida-Virumaalt, Tartumaalt, Jõgevamaalt ning Tartust, Tallinnast ja Soomest. Kalapäev sai teoks tänu 10-le vabatahtlikkule: Triin Põllu, Evi Oherjus, Lukretsia Järv, Külli Mannas, Jasper Mannas, Joosep Hiob, Enar Leini, Rain Leini, Ragnar Hekki ja Kaspar Onkel. Kalapäeva korraldamist ja auhinnalauda toetasid: Keskkonnainvesteeringute Keskus, Taheva Vallavalitsus, Kalastuskeskus, Andres Rõõmus, Kaldavere turismitalu, Luigemäe talu, MTÜ Parmu Ökoküla, Sulev Trahvi Küüniniidu talu, Punda talu ja Vahesaar OÜ.   PILTE KALAPÄEVAST LEIAD SIIT