SA Keskkonnainvesteeringute Keskus otsustas toetada järgmisi Taheva Vallavalitsuse projektitoetuse taotlusi: “Hargla Kooli keskkonnaveerand 2015/2016. õppeaastal” 1779,20 euroga ja “Mustjõe kalapäev 2015” 2118,47 euroga.