Taheva vallale eraldati riigi tegevusvarust toimetulekuraskustes inimestele 592 karpi konserve (sealiha omas mahlas 325 g). Taheva Vallavalitsus otsustas jagada konservid järgmistele sihtgruppidele: 

  • Mittetöötavatele töövõimetuspensionäridele, kelle pension on alla 255 euro, igale 3 karpi;
  • Mittetöötavatele vanaduspensionäridele alates vanusest 65 +, igale 3 karpi.

Konservid saab kätte alates 30.01. – 28.02.2017 Koikküla Raamatukogust, Hargla Raamatukogust ja Taheva vallamajast nende asutuste lahtiolekuaegadel. Kaasa võtta pensionitunnistus!