Taheva Vallavalitsus on algatanud Taheva valla arengukava 2014–2023 muutmise, mille käigus aja- ja asjakohastatakse arengukava peatükk nr 15 „Taheva valla investeeringute kava 2014–2023“ ja asendatakse see Taheva valla investeeringute kavaga 2017–2023. Uuendatud peatüki nr 15 leiad siit: arengukava_muutmine_investeeringute_osas Arengukava muutmisega seotud avalik arutelu peetakse 27.12.2016 algusega kell 9.00 vallamajas.