Kirjalikud hinnapakkumised esitada Taheva Vallavalitsusele hiljemalt 30.10.2017.

Täpsem info ja lähteandmed telefonidel 766 9273, 766 9271, e-posti aadressilt info@taheva.ee või vallamajast.