Novembri lõpus kui tähistatakse kodanikupäeva, on meilgi Võru maakonnas soov esile tõsta kodanikuühiskonna tegemised ja algatused, koosloomised ja ühised ettevõtmised. Tunnustame inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse Võru maakonna kodanikuühenduste tegemistesse, kiidame ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne, väärtustame ettevõtteid, kes on toetanud kodanikuühiskonda ja valime taas maakonna aasta küla.

Ettepanekuid saab esitada 6. novembrini selleks avatud ankeedi kaudu. Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võru maakonna tegusa kodaniku tunnustuse saaja:

 • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega;
 • on panustanud piirkonna arengusse;
 • on aktiivne ja koostööaldis;
 • on kogukonda ühendav;
 • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse.

 Võru maakonna silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:

 • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne;
 • on teistele ühendustele eeskujuks;
 • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle.

 Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:

 • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel;
 • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel.

Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja:

 • on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga viimase kolme aasta jooksul;
 • on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte;
 • on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide koostööst kohaliku omavalitsusega;
 • on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil.

Kõigi tunnustatavate nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne). Tunnustuste saajad kuulutatakse välja pidulikul tunnustamisüritusel 26. novembril.

Palun anna meile hiljemalt 6. novembriks teada, keda võiksime sel aastal tunnustada ja lisa kirjeldus, et miks just neid (Täida ankeet). Paberkandjal taotlused saata Võrumaa Arenduskekuse aadressile Jüri tn 12, Võru linn 65605.

Tunnustamist korraldab ja rahastab Võrumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Loe lähemalt vabaühenduste rubriigist.

 

Lisainfo:

Katrin Volman
vabaütisüisi nõvvuandja
Võrumaa Arenduskeskus
525 1750
katrin.volman@vorumaa.ee