Tänavu antakse teenetemärke välja üheksandat korda. Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud maakonna arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes on silma paistnud märkimisväärse saavutusega Valgamaa jaoks.

2014. aastal pälvis vapimärgi Lihatööstus Edgar OÜ juhataja Maie Niit ja teenetemärgi sai Karula koguduse diakon Enno Tanilas. Üle-eelmisel aastal sai vapimärgi Eevi-Eve Valliste ja teenetemärk omistati treener Ants Orassonile.

Teenetemärkide andmise taotlusi on õigus esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.

Teenetemärgid antakse üle 20.veebruaril maakonnas toimuval iseseisvuspäeva aktusel Otepää Gümnaasiumis. Vapimärgi ja Teenetemärgiga kaasneb rahaline preemia.

Taotlused palutakse esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12, 68203 Valga, epost: info@valga.maavalitsus.ee ) hiljemalt 2. veebruar 2015. Lisainfo: maavalitsus avalike suhete juht Kaja Mõts, tel. 5301 0621, kaja.mots@valga.maavalitsus.ee

Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on saadaval Valga maavalitsuse kodulehel www.valga.maavalitsus.ee, rubriigis “Maavanema poolt antavad autasud”. (http://valga.maavalitsus.ee/et/maavanema-poolt-antavad-autasud )

Valgamaa Vapi- ja Teenetemärkide kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd teostas OÜ Sporrong Eesti.