Pärandihoidja sõlg on Valgamaal esemelist, rahvakunsti ja kultuuritöö valdkonda väärtustav aastaauhind, mida antakse välja kuues kategoorias:
  • elutöö auhind silmapaistva tegevuse eest eesti rahvuslike käsitöö- või muusika- või tantsutraditsioonide hoidmisel ja edasiarendamisel ning silmapaistva tegevuse eest kultuuritöö edendamisel;
  • rahvamuusika valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loomingulise või tehnilise tasemega tööde eest;
  • rahvatantsu valdkonna pideva arendamise või valdkonnas aset leidnud väljapaistva aastasündmuse või väga heade loominguliste tulemuste eest;
  • käsitöömeistri auhind valdkonna pideva arendamise või väga hea loomingulise või tehnilise tasemega töö või väljapaistva aastasündmuse eest;
  • kultuuritöö auhind valdkonna pideva arendamise või väljapaistva aastasündmuse või väga heade tulemuste eest kultuuri töö edendamisel;
  • lootustandva noore rahvakunstniku auhind antakse isikule vanuses kuni 35 aastat, kellel on väljapaistvaid teeneid rahvakunsti ja /või rahvusliku käsitöö väärtustamisel edasiarendamisel ja hoidmisel.

Kandidaat peab elama või tegutsema Valgamaal!

Kindlasti on teie lähikonnas inimesi, kes sobiksid kandideerima eelnimetatud kategooriatesse – andke meile teada!

Ettepanekuid Pärandihoidja sõle saamiseks võivad teha VRKK liikmed, koostööpartnerid ning kõik rahvakultuuriga seotud institutsioonid ja eraisikud. Otsuse teeb VRKK juhatus. Juhatusel on õigus jätta osa auhindu välja andmata või anda mõnes kategoorias välja rohkem kui üks auhind. Ankeedi saad alla laadida siit: https://bit.ly/37zKeCA

Pärandihoidjasõled antakse üle tänuüritusel, mis toimub Tõrva Kirik-Kammersaalis 30. septembril 2020 kell 19.00.

Täidetud ankeete oodatakse hiljemalt 10. juuniks 2020 aadressile margetadolder@gmail.com või postiga VRKK, Pühajärve tee 2, Otepää 67403.

 

Allikas: www.valga.ee