Töökohad

Avaleht/Maale elama/Töökohad
Töökohad2019-08-27T16:15:15+03:00

SA Taheva Sanatoorium ootab oma toredasse meeskonda tööle HOOLDAJAT

Kui oled sõbralik ja kohusetundlik, räägid hästi eesti keelt ning veidi ka vene keelt, omad hooldustöötaja kutsetunnistust (tase 3 või 4) ning tahad kuuluda sõbralikku kollektiivi, siis tule TAHEVALE!

Meil on ilus loodus, kodune õhkkond, kaasaegsed töövahendid ning meeldiv töökeskkond.

Tasuta bussid toovad Sind kohale nii Valgast kui Võrust, töötada saad vahetustega (24 tundi).

Vaata lisa SA Taheva Sanatooriumi kodulehelt: www.sats.ee

 

Hooldustöötaja:

 • on osakonna süda, kes abistab vajadusel meie elanikku kõikides igapäevaelu toimingutes, lubades samas inimesel endal toimetada tema võimete kohaselt;
 • abistab suhtlemisel omastega, jälgib inimese tervislikku seisundit ning üldist heaolu, kuulab inimeste muresid ja rõõme ning tagab osakonnas turvalise, sõbraliku ja meeldiva keskkonna;
 • teeb koostööd meeskonnaga, oma olemuselt on ta sõbralik ja rõõmsameelne, aus ja usaldusväärne ning hea suhtleja.

 

Omalt poolt pakume:

 • Huvitavat ja iseseisvat tööd.
 • Kaasaegseid töövahendeid ja töötingimusi.
 • Rõõmsaid ja toetavaid kolleege.
 • Meeldivat töökeskkonda looduskaunis asukohas.
 • Vahetustega tööd (24 tundi), tähtajatut töölepingut.

 

Asukoht: Sanatooriumi, Tsirgumäe küla, Valga vald, Valga maakond.

 

Võta ühendust:

Maire Riiner
E-post: maire.riiner@sats.ee
Mob 5307 0363

Pakun tööd, Töökohad|

Valga Vallavalitsus pakub tööd Hargla Kooli direktorile

Valga Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Hargla Kooli (lasteaed-põhikool) direktori vaba ametikoha täitmiseks

Kooli direktori tööülesandeks on tagada õppe ja kasvatustegevuse korraldus ja tulemuslikkus. Direktor vastutab koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

Nõuded kandidaadile:

 • haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lõikes 1 sätestatud põhikooli ja gümnaasiumi direktori kvalifikatsiooninõuded;
 • varasem juhtimiskogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • teadmised kaasaegsest õpikäsitlusest ja õppiva organisatsiooni põhimõtetest;
 • kaasaegsete infotehnoloogiavahendite kasutamise oskus;
 • hea pingetaluvus, suuline ja kirjalik väljendusoskus, võime töötada süsteemselt, vastutustunne, korrektsus ja väga hea meeskonnatöö oskus.

Kandidaadile tuleb kasuks:

 • inglise keele oskus suhtlustasandil;
 • projektide kirjutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

 • kirjalik sooviavaldus, mis sisaldab kandidaadi motivatsiooni ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus;
 • visioon ja selle rakendamise plaan;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandideerija peab vajalikuks esitada.

Pakume:

 • huvitavat ning vastutusrikast tööd;
 • häid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks;
 • enesetäiendamise võimalust;
 • vajadusel töösuhte kehtivuse perioodiks värskelt remonditud Valga kesklinna kortermajas munitsipaaleluruumi üürimise võimalust.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel.

Tööaeg: täistööaeg.

Täiendav informatsioon: kultuuri- ja haridusteenistuse juhataja Pille Raudam, tel 5309 0135, e-post  pille.raudam@valga.ee

Dokumendid palume esitada hiljemalt 14. septembriks 2021 e-posti aadressile heldi.kaares@valga.ee

 

Allikas: www.valga.ee

Pakun tööd, Töökohad|
Go to Top