Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

17. oktoobril kell 8.00 Aheru järvel Valgamaal Aheru karikas 2021

 

Toimumise aeg: 17. oktoober 2021
Korraldaja: kalastussport.ee
Info: Sten Urbanik,+372 53 85 4310
Võistluskoht: Aheru järv, Oore telkimisala, Valgamaa
Koguneminekaart
Registreerimine: sten.urbanik@gmail.com
Võistlusklassid: mehed, naised, noored kuni 15. aastat (15 a. k.a.). Eraldi võistlusklass kaldalt.

 

Osavõtutasu:
Tasumine kohapeal. Palume kaasa võtta täpne raha – 15 eurot,

 • Noored kuni 15 a. (k.a.) tasuta
 • pensionärid 12 eurot
 • õpilased 12 eurot

Ajakava:

 • Kogunemine, paatide vette laskmine: 8.00-9.00
 • Registreerimine: 09.00-10.00
 • Võistluspüük: 10.00-16.00
 • Kaalumine: 16.00-16.30
 • Autasustamine: 17.00

MÄRKUSED:

 • Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
 • Soovi korral võimalik kalade vabastamine elusalt.
 • Püüda võib kogu järve ulatuses!
 • Soovitatav võistlejate vaheline kaugus 25 meetrit. Kaldal 10 meetrit
 • Puuduvad piirangud mootori võimsusele.
 • Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu
 • Vertikaalpüük keelatud hetkeseisuga

Võistlusreeglid:

1. Püüda võib kogu järve ulatuses.
2. Arvesse läheb võistluse ajal püütud kalade kogukaal vastavalt iga püüdja kohta.
3. Mitmekesi paadis olevate võistlejate saak jagatakse osavõtvate liikmete arvuga.
4. Püügikalad haug, ahven, koha.
5. Kaalumisele lähevad haugid (L- 46 cm) ja kohad (L-46 cm), ahven (L-20 cm) (kaldalt püügil puudub ahvena alamõõt)
6. Püük toimub paatidest ja kaldalt. Paadisolijate arvu ei piirata. Paadis võivad olla korraga nii mehed, naised, noored.
7. Püüda võib ainult peale starti 10.00 ja olema tagasi samas kohas täpselt kell 16.00.
8. Kõigil paadisolijatel on kohustus kanda päästeveste!
9. Paatidel on lubatud kasutada mootorit. Võimsus pole piiratud!
10. Abivahendina võib kasutada kajaloodi, vöörimootorit, kahva jne.
11. Soovitatav kaugus paatide vahel on vähemalt 25 meetrit. Kaldal 10 meetrit.
12. Püüda võib korraga kahe püügivahendiga inimese kohta.
13. Lubatud on lisaks spinningupüügile (peab toimuma heide!) trollimine.
14. Keelatud on vertikaalpüük. Keelatud on järjepidev tegevus landi vertikaalis üles alla liigutamisel. Peab toimuma vise, minimaalselt (2×2.75) 5.50 meetrit v.a. kui taimestik seda ei luba ja püük peab lõppema, kui lant on paadi vahetusläheduses.
15. Püügivahendiks on spinning, mis koosneb ridvast, rullist ja landist.
16. Keelatud on kasutada söödana eluskalu.
17. Võistlejal peab olema tasutud harrastuspüügiõigusetasu.
18. Võistlejad on kohustatud järgima kehtivaid kalapüügieeskirju.
19. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.
20. Võistlejad on kohustatud võistlustel tekkinud prügi tooma kaldale selleks ettenähtud kohta.
21. Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud.
22. Korraldajatel on õigus muuta võistlustingimusi.
23. Kehvade ilmaolude puhul ja võistlejate ohutuse tõttu on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda, kohta, kuupäeva või võistlus ära jätta. Võistlejate poolt tehtud kulutusi ei kompenseerita.
24. Võistluste peakohtuniku sõna on otsustav ja lõplik.

Tulemuste tühistamine ja karistused:

Võistleja diskvalifitseeritakse ja ta tulemused tühistatakse järgmistel juhtudel:
a) kalapüügi õigusaktide rikkumise korral (kalapüügieeskiri, kalapüügiseadus)
b) võistlusmääruse rikkumise juhtudel
c) kui võistleja väljub tsoonist ilma kohtuniku loata.
d) kui võistleja esitas kaalumiseks mitte tema poolt püütud või varem püütud kalad
e)püüdis väljaspool tsooni.
f) võistleja toob kaalumisele alamõõdulised kalad.

Apellatsioonid: Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke. Proteste võetakse vastu kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.

Paremusjärjestus: Paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel. Võitjaks osutub see võistleja, kelle saak on kaaluliselt kõige suurem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat, lähevad kohad jagamisele ja auhinnajaotuse määrab loos.

Autasustamine: Karikate, medalite, diplomite ja meenetega autasustatakse parimaid. Samuti suurima koha ja ahvena püüdjat.

Ürituse Facebook´st leiab SIIT