Loading Sündmused
Sündmus on möödas.

24. oktoobril, 1., 7. ja 15. novembril kell 9.00-16.15 Lüllemäe Rahvaõpistus koolitus “Arvutimaailma avastamas”

 

Maht: 32 tundi

Õppe eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal põhjalikumad teadmised internetikasutamisest, oskab lihtsamate programmide abil koostada dokumente, on teadlik tarkvara võimalustest ning online- suhtlemisest, sotsiaalmeedia võimalustest.

 

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:
• oskab kasutada arvuti ja nutiseadmega töötamisel õigeid töövõtteid;
• oskab paremini kasutada teksti- ja tabelprogramme;
• on teadlik tarkvara võimalustest;
• oskab kasutada internetiotsingut ja erinevaid programme oma töö- ja igapäevaelu vajadustest lähtuvalt.
• teab ID kaardi ja mobiil- ID abil kasutatavaid teenuseid;

Õppesisu:
Arvutiga seotud mõisted ja arvutiriistvara põhitõed
Internetiotsingu trikid
ID-kaardi abil kasutatavate e-teenuste ülevaade
Suhtlustööriistad ja kaugligipääs arvutisse
Tekstidokumentide koostamine ja vormindamine
Tabelite koostamine ja vormindamine
Tabelarvutuse valemid ja diagrammid
Koostöö dokumentidega pilvekeskkonnas

Koolituse läbiviija on Toomas Pai. koolitajal on üle 10 aasta IT töö kogemust, muuhulgas on töötanud IT-kasutatoe valdkonnas riigiasutuses 2,5 aastat, ettevõtjana osutanud IT-abi ettevõtetele ja eraisikutele üle 5 aasta, töötanud IT-arendusjuhina kohalikus omavalitsuses, IT-juht õpetajana kutsekoolis, juhendanud põhikooli robootikaringi ja viinud varasemalt läbi kümmekond arvuti- ja veebialast täiskasvanute koolitust. Hetkel täiendab ennast “Telemaatika ja arukad süsteemid” erialal rakenduskõrgharidusõppes TTÜ Tartu Kolledžis.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine. Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises osas antud juhistele (Tekstifaili koostamine ja salvestamine; ID kaardiga faili allkirjastamine; E-postis faili lisamine ja saatmine).

KOOLITUS ON OSALEJATELE TASUTA.
Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

 

Vajalik eelregistreerimine:

e-post: opistu@gmail.com; tel 53301511

 

Kursus viiakse ellu MTÜ Võluvõru projekti „Meie võtmepädevused“ raames (õppekava nimetus „Õpimotivatsiooni kujundamine“).
Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Lisainfot projekti kohta leiad ka www.voluvoru.eu