Uudised

/Uudised

Valga Valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi

Valga Vallavolikogu 25. oktoobri istungil arutati ühe vallale olulise teemana sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra muutmist. Etteruttavalt tuleb öelda, et põhijoontes jääb selle korraldus tuleval aastal samasuguseks nagu täna. Muudatused puudutavad vaid osa teenuseid ja neid [...]

Valga Valla sotsiaalhoolekandes on järgmisel aastal muutusi2019-11-19T23:46:31+02:00

Rõuge valla noor – tule töövarjuks!

📣Hei Rõuge valla noor!🔍 Tule registreeri ennast töövarju päevale! 🕵️‍♀️ 💡 Rõuge Noorsootöö Keskus korraldab koostöös Erasmus+ projekti Zackathon meeskonnaga töövarjupäeva. 👩‍💼👨‍🔧🤵 🥰 Inimesed meie oma kogukonnast reageerisid üleskutsele tutvustada noortele oma põnevaid ameteid ning nüüd on meie noortel [...]

Rõuge valla noor – tule töövarjuks!2019-11-19T22:27:19+02:00

KOER ON KODUS TAGASI!!! – Aitame Küüniniidu talu koera taas koju!

KOER ON KODUS TAGASI! Vaatamata meie eilsetele tulututele otsingutele leidis Ceasar kodutee ise ülesse ja paar minutit tagasi krabistas akna taga nagu päkapikk. SUUR AITÄH kõikidele postituse jagajatele ja külarahvale, kes hoidsid silmad lahti ning [...]

KOER ON KODUS TAGASI!!! – Aitame Küüniniidu talu koera taas koju!2019-11-16T10:11:45+02:00

VALGA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA HANKE HARGLA KÕRTSIHOONE RESTAUREERIMISEKS

Hargla kõrtsihoone ehitustööde mahu kirjeldus Hargla kõrtsihoone on ehitismälestis (nr 23263). Tööde teostaja peab omama Muinsuskaitseameti litsentsi ja taotleda tööde läbiviimiseks muinsuskaitseametilt vastav luba. Tööde teostamisel lahtutakse AS Kurmik projekteerimisfirma poolt koostatud põhiprojektidest: Hargla kõrtsihoone [...]

VALGA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA HANKE HARGLA KÕRTSIHOONE RESTAUREERIMISEKS2019-11-15T13:15:53+02:00

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava avalik väljapanek.

Keskkonnaamet koostab Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020-2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa metsise püsielupaika, Ubajärve metsise püsielupaika ja Põrgujärve metsise püsielupaika (Karula loodusala ja Karula linnuala). Kaitsekorralduskava eesmärgiks on anda [...]

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava avalik väljapanek.2019-11-15T12:44:24+02:00

Valga valla kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 20. november.

Tähtpäevaks laekunud taotluste menetlemise aeg on kuni 30 tööpäeva alates taotluse esitamise tähtpäevast. Taotluse menetlus algab taotlusvooru esitatud taotluse registreerimisest ning lõpeb vallavalitsuse otsusega taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Kultuuritööd korraldavate mittetulundusühenduste projektitoetuse taotlusi [...]

Valga valla kultuuritööga ja kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühenduste projektitoetuste taotluste esitamise tähtaeg on 20. november.2019-11-11T20:51:15+02:00