Ühingu põhieesmärk on Rõuge valla, Varstu ja Mõniste piirkonna elukeskkonna säilimisele ning arengule kaasaaitamine, sealhulgas maaelu ja traditsioonilise maakultuuri säilitamine, külaelu ja väike-aleviku elu elavdamine, parendamine ja arendamine.

Kontakt:

  • Pille-Riin Sarv

  • +372 512 2830

  • Uue-Hüti, Mõniste, Rõuge vald, Võrumaa, 66014, Eesti

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused