Ühingu eesmärgiks on:

  • Piirkonna elanikele, sealhulgas noortele, tingimuste loomine tegutsemaks vaba tahte alusel väljaspool perekonda, õppekava ja tööd oma vaimse ja füüsilise arengu soodustamiseks;
  • piirkonna looduse, kultuuripärandi ja arenguvõimaluste tundma õppimine;
  • keskkonna- ja looduskaitse probleemidega tegelemine;
  • keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine;
  • säästliku ja tervisliku eluviisi propageerimine;
  • harrastustegevuse ja kultuurielu elavdamine ning mitmekesistamine;
  • elanike ühiskondlikku aktiivsuse tõstmine.

 

MTÜ loodi 2005. aastal 20 asutajaliikme poolt, registrisse kanti 03.01.2006. MTÜ juhatuses on neli liiget. Täna on ühingul 16 liiget.  

 

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused