MTÜ Liivimaa Lihaveis loodi Eesti suuremate anguse ja herefordi tõugu lihaveisekasvatajate poolt eesmärgiga propageerida ja turustada rohusöötadel kasvatatud veiste liha. Liikmete karjad asuvad ajaloolistel Liivimaa aladel ja on mahetunnustusega ning alluvad kvaliteedikavale rohumaaveise liha tootmine – loomadele ei söödeta tavapõllumajandusest pärit söödalisandeid ega teravilja. Meie eesmärgiks on pakkuda tarbijale kindla kvaliteediga puhast toorainet, meile oluline on loomade heaolu ja nende kasvatamine veisele täiesti loomulikus keskkonnas – rohumaal. 

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused