NB! Ootame koostöövõrgustiku liikmelt kinnitust kontaktandmete ja info õigsuse ning vastavuse kohta.

Ühingu eesmärgiks on külaelu, kohaliku elulaadi, kultuurielu, hariduse, tervisespordi, loodushoiu ja keskkonnasäästliku eluviisi säilitamine, arendamine, tutvustamine ning küla infrastruktuuri arendamine. Peamised koostööpartnerid on Metsavenna talu ja Rõuge vald, samuti ka naaberriigist Lätist Ape linn. Oleme koostanud projekte Kohaliku Omaalgatuse Programmile – külapäev ja heakorratööd; Ühtekuuluvus fondile – kalatrepi ehitus Vaidva jõele. Üheskoos tähistame jõule, sünnipäevi, vabariigi aastapäeva, teeme heakorratöid jne. MTÜ Vastse-Roosa Külaselts on asutatud 18. novembril 2009 a. seitsme asutajaliikme poolt. Hetkel on liikmeid 17, juhatuses on kolm liiget. Vaste-Roosa ajaloost loe lähemalt siit: www.vastseroosa.kuusit.ee 

Kontakt:

Kõik ettevõtted
Kõik vabaühendused