„Toeta Kotust!” on kampaania, millega kogume toetust Kotuse koostöövõrgustikule, et ka alates 2022. aasta jaanuarist omada pühendunud, motiveeritud, piirkonna arengule suunatud ja tasustatud koostöövõrgustiku koordinaatorit.

MIS ON KOTUS JA MILLEGA KOTUS TEGELEB?

Kotuse koostöövõrgustik loodi 2. mail 2014. aastal Hargla Koolis toimunud asutamiskohtumisel. Kotuse koostöövõrgustik koondab enda alla vabaühendused, ettevõtjaid, valdade allasutused ja külaaktiivi Taheva ja Karula piirkonnast Valgamaalt ning Mõniste ja Ähijärve piirkonnast Võrumaalt. Kokku on Kotusel 25.03.21 seisuga 66 liiget. Koostöösiht on kõigil ühine – arendada ja edendada elu Kotuse koostöövõrgustiku piirkonnas.

Kotus on Taheva Valla Külade Seltsile (mittetulundusühing) kuuluv bränd, mis toimetab igapäevaselt projektipõhiselt. Esimesel viiel aastal on koostöövõrgutikku juhitud kas vabatahtliku töö alusel või palgalise koordinaatori abil.

KOTUSE KOOSTÖÖVÕRGUSTIKU TEGEVUSSUUNAD

  • PIIRKONNA TUTVUSTAMINE JA TURUNDAMINE – turismikaarti-infovoldiku väljaandmine (eesti, läti ja inglise keeles); osalemine messidel, laatadel, erinevatel sündmustel nii kogemuste jagajana kui ka piirkonna tutvustajana; piirkonna tunnussündmuse Kotussõ „Uma üülaat” korraldamine; erinevate reklaamklippide tootmine ning konkursside ja väiksemate sündmuste korraldamine;
    ´
  • PIIRKONDA UUTE ELANIKE LEIDMINE – kandi olemuse ja võimaluste tutvustamine erinevatel sündmustel, messidel, laatadel; piirkonna tegevuste kajastamine; piirkonna kinnisvara kaardistamine; kinnisvararubriigi haldamine www.kotus.ee kodulehel ja info jagamine kinnisvara kohta erinevates kanalites; „kinnisvara tuuride” korraldamine ja piirkonna tutvustamine huvilistele;
  • PIIRKONNA ÜHISE KODULEHE WWW.KOTUS.EE HALDAMINE– kodulehe haldamine, hooldamine, info postitamine, arendamine;
    ´
  • PIIRKONNA ARENDAMINE ERINEVATE PROJEKTIDE/TEGEVUSTE KAUDU – koolitused; õppereisid Eestis ja naabrite juures; ettevõtjate, vabaühenduste, külaaktiivi, valdade allasutuste toetamine oskuste, abikäte ja teadmistega erinevates projektides, tegevustes, sündmustel; osalemine Kotuse koostöövõrgustikuga ühiselt laatadel, kus tutvustame ja müüme piirkonna ettevõtjate toodangut, teenuseid.

KOKKUVÕTTE edukast Kotuse koostöövõrgustiku 2020. aastast leiab siit: https://kotus.ee/kotuse-2020-aasta-kokkuvote/

KUIDAS SAAB KOTUST TOETADA?

ANNETUS:

 

Pank: SWEDBANK

IBAN: EE582200221046971451

Saaja: Taheva Valla Külade Selts

Selgitus: „Annetus Kotuse koostöövõrgustiku toetuseks”

REKLAAMI OSTMINE:

 

*Osta oma ettevõttele, tootele reklaami Kotuse kodulehele www.kotus.ee või Kotuse poolt korraldatavatele sündmustele.

*Taheva Valla Külade Selts väljastab arve reklaami eest.

*Reklaami soetamise tingimused ja võimalused leiab SIIT

*Sündmuste puhul lepime tingimused eraldi kokku.

LISAINFO

KÜSIMUSTE KORRAL VÕTA JULGELT ÜHENDUST

 

KAMPAANIA KULG

 

Kogutud: 1 200€ (1. oktoobri seisuga)

*Anname ülevaate kampaania kulgemisest iga uue kuu alguses.