Mõniste Vallavalitsus kehtestas alates 1.01.2017 Hooldekodus Pihlakobar väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse eest võetava tasu suuruseks 20 eurot ööpäevas.