Võrumaa Kutsehariduskeskuse puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus (PMKK) korraldab 12.03.2015 algusega 12:30 VKHK tehnomajas, Pärna tee 22 Väimela ruumis T215 AVALIKU LOENGU Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakonna ja tekstiiliosakonna koostöö messiteljel Stockholm – Tallinn -London Külalisesinejad Tartu Kõrgema Kunstikooli mööbliosakonnast ja tekstiiliosakonnast. PMKK Rootsi Puidukeskuse külastus. Osalemisest palume teatada hiljemalt 10.03.2015 aadressil mart.nilson@vkhk.ee. Registreerumisel märkida nimi, asutus, amet, e-posti aadress. Gruppide puhul asutuse nimi, e-posti aadress ja osalejate arv. Kohtade arv piiratud. Loeng kestab ca 1,5 tundi. Täpsem info: Mart Nilson tel. 53 024 685, mart.nilson@vkhk.ee