Ohtlike jäätmete loetelu, mida on võimalik ära anda:

  • akud, patareid
  • vanad ravimid
  • olmekeemiajäätmed
  • taimemürgid
  • värvi-, laki-, liimi- ja lahustijäätmed
  • vanaõli
  • õli- ja kütusefiltrid
  • ohtlike ainetega reostunud pakendid, materjalid
  • elavhõbedalambid
  • muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed

 

Mõniste vallaelanikud saavad loetletud jäätmed üle anda TASUTA!

Ohtlike jäätmete kogumist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Mõniste Vallavalitsus.

 

Ohtlike jäätmete kogumisringi ajagraafik ja kogumisauto peatumiskohad:

09.00-10.30 Saru lauatehas
10.40-11 .10 Saru külas endise kauplusehoone juures
11.30-13.30 Mõniste ohtlike jäätmete punkti juures

 

Liisi Kurvits
Majandusspetsialist
tel 786 4725
liisi.kurvits@moniste.ee