Konkursi tähtaeg: 14.10.2015  
Ametikoha tüüp: spetsialist
Asutus: Karula Vallavalitsus
Asukoht – riik: Eesti
Asukoht – maakond: Valgamaa
Asukoht – linn / täpsem koht:  Karula vald
Valdkond:  avalik haldus,
Tööaeg ja tööliik:  täiskohaga,
Tööülesanded:

 • Valla arengukava koostamine koostöös teiste spetsialistidega;
 • valla üld- ja detailplaneeringu koostamise korraldamine;
 • valla arengu seisukohalt vajalike projektide koostamine ja vormistamine ning elluviimine;
 • riigihangete ettevalmistamine, registreerimine, dokumentide vormistamine;
 • vallavolikogu ja vallavalitsuse maakorraldusalaste õigusaktide  projektide ettevalmistamine;
 • valla arengut puudutavate vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide projektide ettevalmistamine;
 • maakorralduskava ja plaanide koostamise korraldamine;
 • ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise ettepanekute koostamine;
 • võõrandatud vara maksumuse arvestamine ja sellega seotud korralduste vormistamine;
 • ehitusregistri pidamine ja ehitistega seotud õigusaktide vormistamine;
 • teederegistri pidamine;
 • maamaksu arvestamine ja andmete edastamine maksuametile;
 • keskkonna- ja jäätmehooldusalase töö koordineerimine, sh jäätmevaldajate registri pidamine;
 • aadressandmete registri pidamine.
Nõuded kandidaadile:

 •  Arendusspetsialistil peab olema vähemalt keskeriharidus;
 • arendusspetsialist peab valdama eesti keelt;
 • arendusspetsialist peab oskama kasutada arvutit oma ametikohustuste täitmisel;
 • arendusspetsialist peab olema adekvaatse enesehinnanguga, hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, valmis koostööks;
 • soovitatavalt eelnev töökogemus.
Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi.
Palk: 643,26
Kontaktisiku nimi: Rain Ruusa, tel 524 0634
Kontaktisiku e-posti aadress: rain@karula.ee
Tingimused ja lisainfo: Avaldus, CV ja lühike motivatsioonikiri palume esitada Karula Vallavalitsusele hiljemalt 14. oktoobril kell 16.00 aadressil: Karula vallamaja, Lüllemäe küla, Karula vald, Valgamaa 68116 või e-posti aadressile: karula@karula.ee