Mõniste Vallavalitsus korraldas lihthanke „Mõniste valla teede talvine lumetõrje,“ mille eesmärgiks oli leida kõige madalama tunnihinnaga Mõniste valla teede talvise lumetõrje teenuse osutaja Mõniste valla kohalikel ja avalikku kasutusse määratud erateedel kolmes erinevas piirkonnas 2015/2016 talveperioodil. Konkurents oli sel aastal väga tihe, sest pakkumuse esitas viis pakkujat. Edukaks pakkujaks tunnistas vallavalitsus aktsiaseltsi Eesti Teed, kelle teenuse hind oli kõige soodsam. Lumetõrjet tehakse teedel, mida kasutavad Mõniste valla elanikud. Lumetõrjetöödega alustatakse üldjuhul peale lumesaju või lumetuisu lõppu. Erakinnistul paikneval teel (erateel) on lumetõrjeteenuse osutamiseks vajalik arusaadavalt märgistada tee kulg ja/või ohtlikud objektid (ilukivid, väikesed põõsad ja puud, kiviktaimlad, kraavid jm.) Vastasel korral võib töö teostaja teel, kus läbipääs võib kahjustada tehnikat, või puudub ruum masina ümberpööramiseks, keelduda teenuse osutamisest. Suvilaomanikele osutatakse lumetõrje teenust ainult ettetellimisel helistades telefonil 53331369 või saates kirja e-posti aadressile vald@moniste.ee. Elamute hoove lahti ei lükata, kui ei ole kokku lepitud teisiti.   Info lumetõrjetööde kohta: telefon 5333 1369 e-post vald@moniste.ee